Դեպարտամենտի կենտրոնական մարմին

Դեպարտամենտի ղեկավար

Կարեն Փոլադյան

Հեռ.՝ +37410 511-771

 

Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի առաջին տեղակալ

Հեռ.՝ +37410 511-785

 

Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալ ֆինանսատնտեսական հարցերով

Հեռ.՝ +37410 511-773

 

Դատական պրակտիկայի վերլուծության և մշտադիտարկման վարչություն

Հեռ.՝ +37410 511-785

 

Իրավական ակտերի մշակման և փորձաքննության վարչություն

Հեռ.՝ +37410 511-715

 

Դատավորների ընդհանուր ժողովի և դատարանների աշխատակազմերի գործունեության ապահովման վարչություն

Հեռ.՝

 

Դատավորերին և թեկնածուներին առնչվող հարցերի վարչություն

Հեռ.՝

 

Վերահսկողության վարչություն

Հեռ.՝ +37410 201-119

 

Արտաքին կապերի և արարողակարգի վարչություն

Հեռ.՝ +37410 511-722

 

Ֆինանսաբյուջետային վարչություն

Հեռ.՝ +37410 511-789

 

Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Հեռ.՝ +37410 511-790

 

Ներքին աուդիտի վարչություն

Հեռ.՝ +37410 511-791

 

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Հեռ.՝ +37410 511-779

 

Նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների համակարգման վարչություն

Հեռ.՝ +37410 511-777

 

Արձանագրային վարչություն

Հեռ.՝

 

Մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

Հեռ.՝ +37410 511-798

 

Համակարգչային ծառայություն

Հեռ.՝ +37410 511-796

 

Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման բաժին

Հեռ.՝ +37410 340-264, 209-712

 

Առաջին բաժին

Հեռ.՝

 

Վերադառնալ