Հղումներ

ՀՀ Ազգային ժողով
www.parliament.am

ՀՀ կառավարություն
www.gov.am

ՀՀ նախագահ
www.president.am

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան
www.echr.coe.int

Դատական խորհուրդների եվրոպական միություն
www.encj.eu

Արդարադատության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողով
www.coe.int

ՀՀ սահմանադրական դատարան
www.concourt.am

ՀՀ դատավորների միություն
www.judge.am

Փաստաբանների պալատ
www.advocates.am

ՀՀ արտոնագրված հաշտարարների ռեեստր
www.moj.am

Սնանկության գործերով կառավարիչների կոլեգիա ԻԿԿ
www.snank.am

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
www.ombuds.am

Արդարադատության ակադեմիա
justiceacademy.am

Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ
www.arlis.am

E-Citizen - Էլ գրասեղան համակարգ
e-citizen.am

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք
www.e-draft.am

Venice Commission         CECC

CCIAC         CECC

 

Վերադառնալ