Վիճակագրություն

arrowՀամեմատական վիճակագրական վերլուծություն
arrowԴատարանների 2019 թվականի 1-ին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2018 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2018 թվականի 1-ին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2017 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2017 թվականի 1-ին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2016 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2016 թվականի 1-ին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2015 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2015 թվականի 1-ին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2014 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2014 թվականի 1-ին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2013 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2013 թվականի 1-ին կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2012 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ
arrowԴատարանների 2011 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ