Home Contacts
Armenian Version English Version


Հոդվածներ

16.10.2013
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԵԴԻԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ - (189.7 KB)

17.11.2010
ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԽԱՂԱՂ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (137.2 KB)

29.10.2010
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ - (160.4 KB)

26.10.2010
ՏՈՒԺՈՂԸ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ - (103.6 KB)

07.04.2009
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ - (121.7 KB)

13.03.2009
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ - (155.3 KB)

20.02.2009
ԽՈՒԼԻԳԱՆԱԿԱՆ ԴՐԴՈՒՄՆԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ - (79.5 KB)

10.02.2009
ՈՐՊԵՍ ԶԵՆՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՅԼ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ - (71.8 KB)

05.02.2009
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ - (75.4 KB)

01.11.2008
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԿՆԱԿԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԵՑԻԴԻՎԻ ՀԵՏ - (213.8 KB)