Home Contacts
Armenian Version English Version


Քաղաքացիական դատավարություն

Ձևաթղթերը մշակվել են «ԲերինգՓոյնթ գլոբալ օպերեյշնի» հայաստանյան գրասենյակի օժանդակությամբ: Դրանք օրինակելի ձևեր են և չունեն պարտադիր բնույթ: 

ՀԱՅՑԱԴԻՄՈՒՄ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ՃՇԳՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԻ ՄԱՍԻՆ - (34.8 KB)

ՀԱՅՑԱԴԻՄՈՒՄ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ - (38.8 KB)

ԴԻՄՈՒՄ Պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց` օրենքին հակասող ակտերն անվավեր ճանաչելու կամ նրանց գործողությունները (անգործությունը) վիճարկելու վերաբերյալ - (37.4 KB)

Միջնորդություն վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ ներգրավելու վերաբերյալ - (37.1 KB)

Միջնորդություն վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ ներկայացնող երրորդ անձ ներգրավելու վերաբերյալ - (36.5 KB)

Միջնորդություն անպատշաճ կողմի փոխարինման վերաբերյալ - (36.4 KB)

ԴԻՄՈՒՄ գործի նյութերին ծանոթանալու մասին - (34.8 KB)

ԴԻՄՈՒՄ գործի նյութերից պատճեններ ստանալու մասին - (36 KB)

ԲԱՑԱՐԿ ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻՆ, ՓՈՐՁԱԳԵՏԻՆ - (40.3 KB)

ԲԱՑԱՐԿ ԴԱՏԱՎՈՐԻՆ - (38.6 KB)