Home Contacts
Armenian Version English Version


Դատական վիճակագրություն

20.02.2018
Համեմատական վիճակագրական վերլուծություն ՀՀ դատարանների 2016-2017 թթ. գործունեության վերաբերյալ - (487.8 KB)

05.07.2017
ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՀՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններում էլեկտրոնային եղանակով ստացված հայցադիմումների վերաբերյալ - (14.4 KB)

15.02.2017
Համեմատական վիճակագրական վերլուծություն ՀՀ դատարանների 2015-2016 թթ. գործունեության վերաբերյալ - (540.8 KB)

24.02.2016
Համեմատական վիճակագրական վերլուծություն ՀՀ դատարանների 2014-2015թթ. գործունեության վերաբերյալ - (246.6 KB)

24.03.2015
2014թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - Վարչական գործերի քննության վերաբերյալ

24.03.2015
Համեմատական վիճակագրական վերլուծություն ՀՀ դատարանների 2013-2014թթ. գործունեության վերաբերյալ - (349.4 KB)

24.03.2015
2014թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - քաղաքացիական գործերի քննության վերաբերյալ

24.03.2015
2014թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում սնանկության վերաբերյալ գործերի քննության վերաբերյալ

24.03.2015
2014 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

24.03.2015
2014թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - անչափահաս դատապարտյալների վերաբերյալ