Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (50.6 KB)

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (51.5 KB)

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՎ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (52.5 KB)

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (52.3 KB)

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ԵՎ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (52.2 KB)

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (51.6 KB)

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ԵՎ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (51.6 KB)

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (51.4 KB)

24.05.2006
Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (50.6 KB)

24.05.2006
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (50.4 KB)