Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

16.11.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 15 ՀՀ Քրեական և զինվորական գործերով վերաքննիչ դատարանի հարցման կապակցությամբ - (40.5 KB)

16.11.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 16 ՀՀ փաստաբանների որակավորման պետական հանձնաժողովի կազմում դատավորներ առաջադրելու վերաբերյալ - (38 KB)

23.07.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 10 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 68-73 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 27.03.1999թ. N8 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (49.4 KB)

23.07.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ 12 ՀՀ տնտեսական գործերով վերաքննիչ դատարանի դատավորների՝ ՌԴ բարձրագույն արբիտրաժային դատարանում պրակտիկայի անցկացման ծրագրին հավանություն տալու մասին - (39 KB)

27.03.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 7 ՀՀ դատարանների նախագահների Խորհրդի 1999թ. հունվարի 12-ի N2 որոշումը լրացնելու մասին - (39 KB)

27.03.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 8 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 68-73 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - (50.8 KB)

27.03.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 9 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 125-129 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ - (59.3 KB)

30.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 3 Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհրդի աշխատակազմի Կանոնադրության մասին - (55.5 KB)

30.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 4 ՀՀ փաստաբանների որակավորման պետական հանձնաժողովի կազմում դատավորներ առաջադրելու հարցի վերաբերյալ - (37.4 KB)

30.01.1999
ՈՐՈՇՈՒՄ N 5 Սնանկության վերաբերյալ գործերի վարույթի մասին - (43.8 KB)