Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

16.08.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 30 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 13.06.2000թ. ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (44.3 KB)

16.08.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 31 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 68-73 հոդվածները և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կիրառելու դատական պրակտիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության դատարանների Խորհրդի 27.03.99թ. թիվ 8 որոշումը լրացնելու մասին - (39.3 KB)

16.08.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 32 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի որոշ դրույթների կիրառման դատական պրակտիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհրդի 12.02.2000թ. թիվ 20 որոշումը լրացնելու մասին - (46.6 KB)

16.08.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 33 Դատական որոշումների կատարման վերաբերյալ քրեական դատավարության օրենսդրությունը դատական պրակտիկայում կիրառելու որոշ հարցերի մասին - (49.1 KB)

16.08.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 34 Բռնի կերպով սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու գործերով դատական պրակտիկայի մասին - (43.8 KB)

19.07.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 28 Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհրդի թիվ 20 որոշումը լրացնելու մասին - (37.7 KB)

02.06.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 24 ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 1999 ԹՎԱԿԱԻ ՄԱՐՏԻ 27-Ի ԹԻՎ 8 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (39.5 KB)

02.06.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 25 Դրամական պարտավորությունը չկատարելու համար պատասխանատվության վերաբերյալ օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (44.6 KB)

02.06.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 27 Իրավաբանական անձանց մասնակցությամբ գործերով դատական պրակտիկայի մասին - (43.3 KB)

02.06.2000
ՈՐՈՇՈՒՄ N 26 Դատական ակտերի կատարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու, կատարման եղանակը և կարգը փոփոխելու վերաբերյալ դիմումների քննության դատական պրակտիկայի մասին - (55 KB)