Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

20.02.2004
ՈՐՈՇՈՒՄ N 53 Հայաստանի Հանրապետության Դատարանների նախագահների Խորհրդի 2004-2005թթ. իրականացվելիք հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին - (32.5 KB)

23.06.2003
ՈՐՈՇՈՒՄ N 52 Ինքնակամ կառույցների վերաբերյալ վեճերով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (44.2 KB)

25.04.2003
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 51 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության որոշ դրույթների կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (53.2 KB)

05.02.2003
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 50 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 294 հոդվածի կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (47.5 KB)

29.07.2002
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 49 ՀՀ տնտեսական դատարանի միջնորդության վերաբերյալ - (54.4 KB)

02.05.2002
ՈՐՈՇՈՒՄ N 48 Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատավոր Գեղամ Ներսիսյանի վարքագծի վերաբերյալ եզրակացություն տալու մասին - (48.7 KB)

03.04.2002
ՈՐՈՇՈՒՄ N 47 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 306 հոդվածի կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (42 KB)

27.12.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 45 «ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (36.6 KB)

27.12.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 46 Հայաստանի Հանրապետության Դատարանների նախագահների խորհրդի Դատական ուսումնական կենտրոնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին - (34.4 KB)

26.09.2001
ՈՐՈՇՈՒՄ N 43 Գործարքների անվավերության վերաբերյալ գործերով դատական պրակտիկայի մասին - (57.7 KB)