Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 64 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (54.1 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 65 ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԷՋԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (55.1 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 66 ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԼԵՆՈՒՄՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ՄԱՍԻՆ - (51.5 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 67 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 16-ՐԴ ԵՎ 18-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ - (58.2 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 68 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ՕՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ - (53.1 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 69 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՏՎՈԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (59.4 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 70 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ - (51.2 KB)

01.12.2004
ՈՐՈՇՈՒՄ N 56 «Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 68-73 հոդվածները և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կիրառելու դատական պրակտիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհրդի 27.03.1999թ. թիվ 8 որոշման 10-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին - (38 KB)

19.07.2004
ՈՐՈՇՈՒՄ N 55 ՀՀ տնտեսական դատարանի միջնորդության վերաբերյալ - (52.7 KB)

14.06.2004
Որոշում N 54 Առաջին ատյանի դատարաններում գործերի բաշխման կարգ սահմանելու մասին - (44.7 KB)