Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

31.10.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ №-76 ՀԵՆՐԻԿ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՏՎՈԳՐՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (48.1 KB)

05.10.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 74 ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՏՎՈԳՐՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (47.8 KB)

29.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 71 ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 258 ՀՈԴՎԱԾԻ («ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ») ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (70.7 KB)

29.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 72 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 72-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - (59.5 KB)

29.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 73 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՁԱՅՆԱԳՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (69.2 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 59 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (49.8 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 60 «ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԻ» ՆՈՐՄԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ - (55.5 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 61 ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 83-ՐԴ (ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՑՎՈՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 85-ՐԴ (ԲԱՑԱՌԻԿ ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - (62.8 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 62 ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ - (77.3 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 63 ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (59.7 KB)