Home Contacts
Armenian Version English Version


Նորություններ

10.01.2018
ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ` ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՎ

09.01.2018
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար ծառայողական առաջխաղացման ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնի կազմման մասին

09.01.2018
Ո՞ր դեպքում ապահովագրական ընկերությունն <<Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին>> ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածով 1-ին մասի 2-րդ կետի <<դ>> ենթակետի հիմքով ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ (ապահովադրի) նկատմամբ ունի հետադարձ պահանջի իրավունք

09.01.2018
Արդյո՞ք սնանկ ճանաչված պարտապանի հետ պարտավորական հարաբերությունների մեջ գտնվող անձի՝ պարտապանի կողմից ի կատարումն նշված պարտավորության սնանկ ճանաչված պարտապանի պարտատիրոջը վճարում կատարելը կարող է համարվել առանց դատարանի որոշման սնանկ ճանաչված պարտապանի կողմից պայմանագրային կամ այլ պարտավորություններով պարտատերերին դրամական կամ այլ բավարարում տալ՝ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի իմաստով

09.01.2018
Պարտապանի կողմից իր հետ փոխկապակցված կամ երրորդ անձանց կատարած անհատույց փոխանցումները՝ որպես պարտատերերի նկատմամբ ունեցած պարտավորության կատարումից խուսափելու մտադրությամբ կատարված ակնհայտորեն վկայող փոխանցումներ գնահատելու խնդիրը

09.01.2018
Արդյո՞ք անձը կարող է պահանջել ապօրինի դատապարտման արդյունքում կրած ոչ նյութական վնասի հատուցում և ի՞նչ պայմանների առկայության դեպքում նման պահանջը կարող է բավարարվել

09.01.2018
Շենքերի և շինությունների ինքնակամ կառուցումը շարունակելու համար վարչական պատասխանատվության առաջացման առանձնահատկությունները

09.01.2018
Տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման միջոցով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ պատասխանատվության կանխավարկածը

09.01.2018
Ճանապարհային նշանների և գծանշումների պահանջների՝ տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված խախտման համար վարչական պատասխանատվության առաջացման նախադրյալները

27.12.2017
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ