Home Contacts
Armenian Version English Version


Նորություններ

17.04.2018
Սնանկության գործով կառավարչի և ժամանակավոր կառավարչի վարձատրությունների, ինչպես նաև սնանկության գործով ծախսերի հատուցման առանձնահատկությունները

17.04.2018
Ոչ իրավաչափ վարչարարության հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման իրավունքի իրացման կառուցակարգը

17.04.2018
Արդյո՞ք արդարացվածը կարող է պահանջել մինչև «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 21.12.2015 թվականին ընդունված և 01.01.2016 թվականին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքի ընդունումն անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքի խախտմամբ պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցում, եթե նշված իրավունքի խախտման փաստը տվյալ ժամանակահատվածում հաստատված է ոչ թե դատական կարգով, այլ քրեական հետապնդման մարմնի որոշմամբ

17.04.2018
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածով սահմանված աշխատանքային գործունեությունը շարունակելու նախապատվության իրավունքի կիրառման առանձնահատկությունները, աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ ծանուցման ընթացակարգի առանձնահատկությունները և «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համատեքստում աշխատանքում վերականգնվելու անհնարինության հիմնախնդիրը

17.04.2018
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 29.1-րդ հոդվածի կիրառության շրջանակը

17.04.2018
Ճանապարհապարեկային ծառայության իրականացման ընթացքում հայտնաբերված երթևեկության սահմանված արագությունը գերազանցելու փաստի հաստատման նպատակով ներկայացված ապացույցի թույլատրելիության չափանիշները

17.04.2018
Հսկիչ գնման հանձնարարագրով նախատեսված ուսումնասիրություն կատարելու ժամկետները

17.04.2018
Իրավասու վարչական մարմնի կողմից ընդհանուր օգտագործման ճանապարհները ճանապարհային նշաններով չկահավորելու անգործությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու նյութաիրավական և դատավարական առանձնահատկությունները

13.04.2018
ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ՀԵՏ

13.04.2018
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԿԱՐԵՎՈՐ ՈՐՈՇՈՒՄ